Aktualności

Jesień 2019 – ZAWIESZAMY PRZYJMOWANIE NOWYCH WNIOSKÓW W APLIKACJI

Aplikacja BAND Bank Nasadzeń Drzew, powstała w 2016 roku z inicjatywy Wydziału Środowiska, Urzędu Miasta Gdańska w odpowiedzi na problem związany z lokalizowaniem nasadzeń wykonywanych przez Inwestorów w ramach decyzji o nasadzeniach zastępczych, wydawanych przez Wydział.

W roku 2016 Ustawa o ochronie przyrody zakładała wysokie rekompensaty finansowe za każde wycięte drzewo, w związku z czym Inwestorom bardziej opłacało się wykonanie nasadzeń zastępczych, niż płacenie kary za usunięcie drzew. Powodowało to bardzo duże zapotrzebowanie terenowe pod nowe nasadzenia, co stało się przyczynkiem do powstania aplikacji, w której to mieszkańcy wskazują miejsce na nowe drzewa. W aplikacji zgłoszono wówczas w ciągu jednego miesiąca ponad 400 wniosków. Jednocześnie w lipcu 2017 roku została znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która znacznie zmniejszyła opłaty za wycięte drzewo (ok.10-krotnie niższe opłaty), a także umożliwiła wycinanie drzew na terenach prywatnych  bez konieczności uzyskania zgody, a co za tym idzie bez nasadzeń zastępczych oraz rekompensaty przyrodniczej. Doprowadziło to do znacznego spadku ilości wydawanych decyzji dotyczących wykonania nasadzeń zastępczych, oraz znacznego zmniejszenia puli drzew, które można zasadzić w ramach aplikacji BAND.

Od początku funkcjonowania aplikacji złożono 752 wnioski. Odrzucono 298 wniosków, głównie ze względu na uzbrojenie terenu, planowane inwestycje we wskazanej lokalizacji, problemy techniczne (np. zbyt mało miejsca, istniejącą infrastrukturę- chodniki, jezdnie), zbyt bliskie sąsiedztwo budynków, trakcji tramwajowej itp. Zrealizowano ok 94 wniosków, a 360 czeka na realizację. 

Posadzono drzewa m.in. w następujących lokalizacjach: al. Vaclava Havla, ul. Piotrkowska, al. gen. Hallera/Kliniczna, ul. Królewskie Wzgórze, Łucznicza, Batorego, Jana Pawła II, Park gen. J. Bema, Wyzwolenia, Jaworzniaków, Czarny Dwór, Kielasa/Tenisowa, Wodnika, Sierpowa, Dmowskiego, Matejki, Abrahama, Startowa,  Junony, Park Heleny/Diany i inne.

Koszt posadzenia drzew w ramach aplikacji scedowany został na jednostki miejskie tj. Wydział Środowiska oraz GZDIZ, które nie są w stanie w krótkim czasie zrealizować tak ogromnej puli wniosków. Koszt nasadzenia jednego drzewa wraz z jego 3-letnią pielęgnacją wynosi ok. 2 000,00 zł, a często w ramach jednego wniosku trzeba zasadzić kilkadziesiąt drzew. Tak było np. w przypadku drzew zasadzonych w 2018 r. w ramach aplikacji wzdłuż al. V. Havla, gdzie posadzono 195 drzew realizując w ten sposób 4 wnioski. Łącznie w  2018 roku posadzono ok 507 drzew (ok 17 wniosków).

Złożone w aplikacji wnioski są realizowane w oparciu o specyfikę terenu i priorytety związane z zapotrzebowaniem na zieleń wysoką w mieście, a przede wszystkim uzależnione są od dostępnej puli drzew z decyzji o nasadzeniach zastępczych lub specjalnie przeznaczonych na ten cel środków GZDIZ. Aplikacja BAND nie gwarantuje nasadzeń natychmiast po złożeniu wniosku, a jedynie stanowi bazę terenów, gdzie po pozytywnej weryfikacji zostaną zasadzone drzewa.

Ze względu na powyższe argumenty zmuszeni jesteśmy zawiesić tymczasowo przyjmowanie nowych wniosków w aplikacji, aby możliwe było zrealizowanie tych, które już znajdują się w bazie aplikacji, tj. 360 wniosków.

Wnioski będą sukcesywnie realizowane. Działanie aplikacji BAND zostanie przywrócone, a nowe wnioski będą przyjmowane po rozpatrzeniu tych znajdujących się w bazie, o czym zostaną Państwo poinformowani na naszej stronie: bandgdansk.com.Jak zasadzić drzewo?
1
2
Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z Urzędu Miejskiego
3
Umów się z Urzędem na dogodny termin i ciesz się zielenią